4 juli 2018

Privacy

Privacyverklaring.

Respect voor de privacy van onze clienten en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Met deze privacy verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op onze site kunt u een contactgegevens formulier invullen. Wij vragen u uw naam en emailadres in te vullen en uiteraard uw vraag. Op deze manier kunnen wij met u in contact komen.  Wij gebruiken uw email adres alleen om met u te kunnen communiceren. Indien u besluit om ons persoonlijke informatie te verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

U kunt de site van Accent anoniem bezoeken, gegevens over u of over uw computer worden niet verzameld. Er worden alleen functionele cookies gebruikt om de website goed te laten functioneren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dat wettelijke verplicht is en indien noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. U kunt dan denken aan derden waar wij een collegiale samenwerking mee onderhouden. Uiteraard brengen wij u hiervan dan op de hoogte.

Hoe beveiligen wij de gegevens

De gegevens van onze cliënten worden veilig opgeslagen en verzonden. Wij streven ernaar met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is vanaf het moment dat wij werkzaamheden voor u gaan verrichten en gelet op de wettelijke bewaartermijn. Op het moment dat wij geen werkzaamheden meer voor u verrichten worden uw persoonsgegevens verwijderd.